Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Wkrótce zostanie zamieszczony tj. po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REAZLIZACJĄ STAŻU

W trakcie stażu nauczyciel zobowiązany jest gromadzić niezbędną dokumentację, do której należy także ta związana z organizacją stażu. Wśród tych dokumentów znajduje się m.in. (pliki zostały zapisane w formacie *.doc):

 1. Umowa koleżeńska pomiędzy nauczycielem stażystą a opiekunem stażu pobierz
 2. Harmonogram spotkań nauczyciela stażysty z opiekunem stażu pobierz
 3. Harmonogram zajęć przeprowadzonych przez opiekuna stażu w roku szkolnym, czyli zajęć hospitowanych (obserwowanych) przez stażystę pobierz
 4. Harmonogram zajęć hospitowanych (obserwowanych) przez opiekuna stażu w roku szkolnym, czyli zajęć przeprowadzonych przez stażystę pobierz

KONSPEKTY I SCENARIUSZE LEKCJI ORAZ ŚRODKI DYDAKTYCZNE

W trakcie stażu nauczyciel zobowiązany jest opracować konspekty i scanariusze do prowadzonych zajęć oraz stworzyć odpowiednie środki dydaktyczne. Poniższe dokumanty zwierają oracowane przezez mnie materiały dydaktyczne (pliki zostały zapisane w formacie *.pdf).

 1. TECHNIKA: Lekcja organizacyjna
  Konspekt lekcji zobacz
 2. TECHNIKA: Znaczenie, tradycji, nawyków i wiedzy w żywieniu
  Konspekt lekcji zobacz
  Prezentacja multimedialna zobacz
  Materiał pomocniczy "Diagram ryby" zobacz
 3. TECHNIKA: Rola i zasady racjonalnego żywienia w życiu człowieka
  Konspekt lekcji zobacz
  Prezentacja multimedialna zobacz
  Materiał pomocniczy "Schemat piramidy" zobacz
 4. TECHNIKA: Wykorzystanie zasad racjonalnego żywienia w życiu codziennym
  Konspekt lekcji zobacz
  Prezentacja multimedialna zobacz
  Materiał pomocniczy "Zasady układania jadłospisów" zobacz
 5. TECHNIKA: Przekroje, jako sposób prezentacji wewnętrznych zarysów przedmiotów – ćwiczenia
  Konspekt lekcji zobacz
  Prezentacja multimedialna zobacz
  Materiał pomocniczy "Ćwiczenia" zobacz
 6. TECHNIKA: Zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach
  Konspekt lekcji zobacz
  Prezentacja multimedialna zobacz
  Materiał pomocniczy "Test z BRD" zobacz